Back

10 години устойчивост и вдъхновение

През 2020 година, комуникационна агенция VIA agency отбелязва 10 години от създаването си. Зад десетилетията усилен труд стои работата на комуникационните експерти Михаела Пехливанова и Мадлена Христозова-Манова. Компанията работи успешно както на българския пазар, така и с чуждестранни клиенти, като осигурява професионални услуги в сферата на ПР, маркетинг, реклама, събития, а от скоро развиват услугата „Assist me”.

Как ще оцените работата във Вашата сфера по време на COVId-19 пандемията?

Неоспоримо кризата, която предизвика пандемията, засегна бизнеси на всички нива, както на регионален, така и в глобален аспект, което доведе след себе си редица последствия от негативен характер.

 

През този период за повечето от нашите клиенти, фокусът на работа бе изместен към т.нар. „кризисен ПР“, сподели Михаела Пехливанова.

Това бе време, в което компаниите претърпяха метаморфоза – трябваше да се работи върху адаптирането на техния тон, върху изграждането на изцяло нова маркетингова и социална стратегия, изграждане на механизъм за работа със служителите.

 

Тези месеци на изолация бяха изключително динамични за нашата работа, защото ситуацията се променяше буквално за часове, а реакциите ни трябваше да са своевременни, добре преценени и отговарящи на всички законови рамки. Нашите клиенти, в основната си част, са утвърдени международни компании, които от своя страна разработиха кризисни матрици, които трябваше да се имплементират за нуждите на нашия пазар. Един такъв процес сам по себе си изисква непрекъсната връзка с различни държавни институции и „сверяване на часовника“ на всеки час. Вярваме, че не само за нас, но и за всички колеги от бранша, времето на извънредната ситуация бе натоварено, а фокусът от стандартния работен процес изместен от новата реалност, наречена „COVID – 19“.

 

Голямата задача пред нас бе да продължим да работим за спечелване на внимание и привързаност към брандовете, за които работим, по един напълно нов, различен и непознат начин., разказва за предизвикателства, които COVID-19 донесе  Мадлена Христозова.

Коя ниша от вашата сфера на дейност беше най- засегната?

Нашата компания е доста комплексна, като предлага различни услуги не само в сферата на Връзките с обществеността. Определено секторът „Събитиен мениджмънт“ бе от най-засегнатите, следван от услугата ни „Assist me”. Всички събития бяха отменени, което доведе до доста голям хаус, защото организацията на едно мероприятие не се прави от днес за утре и респективно трябваше да се канселира всичко. Другата услуга „Assist me“ е създадена в помощ на бизнес пътуващите хора, с цел да бъде техен онлайн асистент, който да предложи пълно обслужване на клиента в страна, която той не познава…

admin
admin
https://via.3door.info